2016 онд 10 булгийн эхийг хашиж хамгаална

11358854_909528715776782_122423942_nБайгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас 2016 оны Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар Хайрхан, Цахир, Хангай, Өндөр – Улаан, Ихтамир, Хашаат, Чулуут, Эрдэнэбулган, Өлзийт сумдад 10 булгийн эхийг хашиж хамгаалахаар төлөвлөснөөс  Хангай,  Цахир, Өлзийт, Хайрхан, Хашаат, Чулуут,  Ихтамир сумдад 8 булгийн эхийг хашиж хамгаалан сум орон нутагт хүлээлгэн өглөө. Одоогийн байдлаар ажлын явц 70 гаруй хувьтай байна.