Ногоон хөгжлийн хөтөлбөрөө боловсрууллаа

11164814_822350861178774_9017722972197244683_n  Улсын Их хурлаас “Ногоон хөгжлийн бодлого” батлагдсантай холбогдуулан аймгийн “Ногоон хөгжлийн хэтийн төлөвлөлт ” бодлогын бичиг баримтыш шинэчлэн боловсруулж аймгийн ИТХ-аар батлуулахад бэлэн болоод байна.