11164814_822350861178774_9017722972197244683_nУлсын Их хурлаас “Ногоон хөгжлийн бодлого” батлагдсантай холбогдуулан аймгийн “Ногоон хөгжлийн хэтийн төлөвлөлт”  бодлогын бичиг баримтыг шинэчлэн боловсруулан  аймгийн ИТХ-аар батлуулахад бэлэн болгоод байна.