A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл / Усны талаар

Усны талаар

Шинээр цооцог гаргахад бүрдүүлэх бичиг баримт

Албан хүсэлт, өргөдөл Шинээр цооног /худаг/ гаргах үндэслэл Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах гэрчилгээний хуулбар ААН /иргэний үнэмлэх/-ийн хуулбар Орчны тойм зураг Хоногт хэрэглэх усны хэмжээ Ус хэрэглэх зориулалт Цооног өрөмдөх компаний нэр, хаяг, утас, тусгай зөвшөөрөл                             …

Дэлгэрэнгүй »

Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргахад бүрдүүлэх бичиг баримт

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ус ашиглах хүсэлтэд дараах бичиг баримтыг хавсаргана:   № Бүрдүүлэх материал 1 Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дүгнэлт гаргуулах хүсэлт бүхий албан бичиг 2 Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /хавсралт/ 3 Ашиглах усны эх үүсвэрийн байршлын зураг 4 Ус, …

Дэлгэрэнгүй »